Καταλαμβάνει την 1η θέση σε εθνικό επίπεδο και την 388η θέση μεταξύ 912 πανεπιστημίων από 84 χώρες παγκοσμίως


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συστήματος κατάταξης “UI GreenMetric World University Rankings” για το 2020, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει την 1η θέση σε εθνικό επίπεδο και την 388η θέση μεταξύ 912 πανεπιστημίων από 84 χώρες παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη παγκόσμια κατάταξη αναφέρεται στην περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λαμβάνει υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως υποδομές, ενέργεια και κλιματική αλλαγή, διαχείριση αποβλήτων και νερού, μεταφορές και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρουσιάζει μεγάλη ενίσχυση στην ανάπτυξη των «πράσινων» υποδομών της πανεπιστημιούπολης και μια δυναμική στην υιοθέτηση πρακτικών ενεργειακής πολιτικής και διαχείρισης των αποβλήτων (Detail Ranking 2020 | UI GreenMetric). Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, τις ορθές πρακτικές που ακολουθεί το Ίδρυμα σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτικής.