''Η εποπτεία της φύλαξης από εξω-πανεπιστημιακά όργανα αντιβαίνει στο συνταγματικά κατοχυρωμένο «αυτοδιοίκητο» των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"


Ψήφισμα της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ασφάλεια των Πανεπιστημίων:

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συζήτησε αναλυτικά τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ασφάλεια των Πανεπιστημίων και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Καταδικάζει κατηγορηματικά, για άλλη μια φορά, τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Πρυτανεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Θα υπερασπιστεί σθεναρά την ελεύθερη διακίνηση απόψεων και ιδεών μέσα στο δημόσιο Πανεπιστήμιο.


3. Συμφωνεί με το πνεύμα της ανακοίνωσης της Συνόδου των Πρυτάνεων στις αρχές Νοεμβρίου του 2020.

4. Επισημαίνει ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δεν αντιμετωπίζει, μέχρι σήμερα, προβλήματα ανομίας και έντονης παραβατικότητας.


5. Είναι αντίθετη στη δημιουργία αστυνομικού σώματος που θα εδρεύει στα Πανεπιστήμια.

6. Η εποπτεία της φύλαξης από εξω-πανεπιστημιακά όργανα αντιβαίνει στο συνταγματικά κατοχυρωμένο «αυτοδιοίκητο» των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

7. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαθέτει υπηρεσία 24ώρης φύλαξης που εποπτεύεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Για την περαιτέρω ενίσχυση της φύλαξης, όσο και για τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα υποδομών που αφορούν κυρίως στην περίφραξη και στον φωτισμό των πανεπιστημιακών χώρων, απαιτείται ενίσχυση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

8. Θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας και παραβατικότητας στα ΑΕΙ.