Στόχος η ποιοτική έκβαση των εξετάσεων με πρόθεση να μην αποκλειστεί κανένας φοιτητής 


Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη προχθεσινή της (1-12-2020) συνεδρίαση συζήτησε σχετικά με την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο εν μέσω της πανδημίας, καθώς και σχετικά με την εξεταστική περίοδο που θα ακολουθήσει.

Η Σύγκλητος εξέφρασε την απαρέγκλιτη βούλησή της να λάβει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στους τομείς που απαιτούν φυσική παρουσία των φοιτητών (εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, πρακτική άσκηση).

Επαναλαμβάνει, επίσης, ότι αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΕΚΠΑ, στις παρούσες ειδικές συνθήκες, να ολοκληρωθεί το τρέχον εξάμηνο και να διεξαχθούν οι εξετάσεις με αξιόπιστο τρόπο και εναλλακτικές μεθόδους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί φοιτητών από την όλη διαδικασία.