Τί προβλέπεται για το ωράριο, τον δανεισμό και τη κάρτα μέλους


Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται εξ αποστάσεως.

Πιο συγκεκριμένα:

Ωράριο των βιβλιοθηκών Κάθε Βιβλιοθήκη Σχολής θα διαμορφώσει το ωράριο των προσφερόμενων εξ αποστάσεως υπηρεσιών επιλέγοντας ανάμεσα στα εξής ωράρια: 8.00-16.00, 8.30-16.30 και 09.-17.00. Κάθε Βιβλιοθήκη θα αναρτήσει άμεσα στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση με το ωράριο προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δανεισμός υλικού  Όλη η διαδικασία θα γίνεται εξ αποστάσεως. [αναζήτηση από τους χρήστες στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο του υλικού (https://opac.seab.gr/search~S6*gre), επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη τηλεφωνικά ή μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας, καθορισμός ραντεβού από τη Βιβλιοθήκη). Μόνο η παραλαβή του υλικού θα γίνεται δια ζώσης. Προσοχή! Χωρίς το προκαθορισμένο ραντεβού δεν θα εξυπηρετείται κανείς. Το ωράριο παραλαβής υλικού θα είναι συνάρτηση του ωραρίου προσφερόμενων υπηρεσιών. Δηλαδή σε μια Βιβλιοθήκη που εξυπηρετεί από τις 8.00 μέχρι τις 16.00, η διαδικασία παραλαβής υλικού με ραντεβού θα σταματά μισή ώρα νωρίτερα. Το ίδιο και στα υπόλοιπα ωράρια.

Αντίστοιχα και για την επιστροφή υλικού θα ακολουθείτε η ίδια διαδικασία με την παραλαβή. Δηλαδή επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και προγραμματισμένο ραντεβού.

Έκδοση κάρτας μέλους Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής σας ή δείτε τις οδηγίες που υπάρχουν ή που θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Σχολής σας. 

Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο.

Καμία χρήση υπολογιστή της Βιβλιοθήκης.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.