Καταλαμβάνει την 492η θέση στον πίνακα  «Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities» 


Την 492η θέση, ανάμεσα στα 900 καλύτερα Ανώτατα Ιδρύματα στον κόσμο, καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities» για το 2020.

Η αξιολόγηση στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε ίδρυμα, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα. Συγκεκριμένα, η κατάταξη είναι βιβλιομετρική και στηρίζεται στα επιστημονικά άρθρα των τελευταίων 11 ετών, τα τρέχοντα άρθρα, τις επιστημονικές αναφορές των τελευταίων 11 ετών, τις τρέχουσες αναφορές, τον μέσο όρο αυτών, το H-index και τον συντελεστή απήχησης άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Σε σχέση με το 2019, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανέβηκε 12 θέσεις, καταλαμβάνοντας την 3η θέση μεταξύ των 6 ελληνικών Πανεπιστημίων, που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης, ως τα πιο αξιόλογα ελληνικά ιδρύματα.

Η επιλογή των 900 Πανεπιστημίων έγινε ύστερα από αξιολόγηση 4.000 ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν από το αρχικό σύνολο των 22.000 περίπου ιδρυμάτων.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη κατάταξη εδώ.