Σχέδια για διπλά πτυχία, σύμπτυξη τμημάτων  και  ελάχιστη βάση εισαγωγής


Στην ΕΡΤ μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές που προετοιμάζονται για τα Α.Ε.Ι.. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, εξετάζει ένα νέο νόμο-πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί άμεσα.

Κάτι που έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής είναι η συνεργασία που θα απαιτείται μεταξύ διαφορετικών τμημάτων είτε του ίδιου του Πανεπιστημίου, είτε με άλλα, ως προς τα προγράμματα σπουδών.

Συγκεκριμένα, το τοπίο των προπτυχιακών σπουδών όπως περιέγραψε ο υφυπουργός θα οργανωθεί με τρόπο ανάλογο με αυτό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Δηλαδή, τα προγράμματα σπουδών θα περιέχουν μαθήματα και από άλλα τμήματα και προγράμματα του ίδιου πανεπιστημίου ή από άλλα.

Μέσα στις αλλαγές για τα Α.Ε.Ι. , περιλαμβάνεται και η θέσπιση βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ, κάτι που έχει ήδη λεχθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ομιλία του στη ΔΕΘ. Ένα σχέδιο που εξετάζεται από το υπουργείο είναι και αυτό για τα διπλά πτυχία (dual degrees). Πρόκειται για ένα μοντέλο που πρακτικά αποσκοπεί στη λήψη ενός πτυχίου που θα συνδυάζει δύο ειδικότητες. 

Πρακτικά, οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος στη σχολή που έχουν περάσει, θα εξετάζονται σε αυτά ενώ θα έχουν ως επιλογή μία δεύτερη κατεύθυνση της αρεσκείας τους με προϋπόθεση να είναι συγγενής ως προς το επιστημονικό αντικείμενο της σχολής τους. 

Το νέο νομοσχέδιο, εκτός από αυτά, περιλαμβάνει και τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων φοιτητών από τα ίδια τα ΑΕΙ.  Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τον ίδιο νόμο αναμένεται ότι θα οριστεί διπλό σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων από τη Σύγκλητο και Συμβούλια Προσωπικοτήτων.