Σε ποια Πανεπιστήμια έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής η διαδικασία


Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των προεδρείων των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στα ΑΕΙ, καθώς έχουν συγκροτηθεί πλέον Επιτροπές σε αρκετά ΑΕΙ.

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ -σε συνεργασία και με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ)- και καθορίστηκε το πλαίσιο δράσης του. Τον συντονισμό έχει η Πρόεδρος της ΕΙΦ του ΑΠΘ, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δήμητρα Κογκίδου.

Η συγκρότηση Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ προβλέπεται από τον νόμο 4589, άρθρο 33 (ΦΕΚ – 29 Ιανουαρίου 2019, τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 13). Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη ΔΕΠ, ένα (1) μέλος ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ, ένα/μία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και ένα/μία (1) φοιτητή/τρια.

Όσα ΑΕΙ είχαν Επιτροπές Ισότητας των Φύλων πριν από την ψήφιση του νόμου, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγκρότησαν νέες με βάση τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου νόμου.

Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα εξής Πανεπιστήμια:

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Πανεπιστήμιο Αιγαίου
-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Πανεπιστήμιο Κρήτης
-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.