Η συγχαρητήρια ανακοίνωση του Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου


Ανακοίνωση του Κ. Γεώργιου Παπαθεοδώρου, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών:

Με χαρά σας ενημερώνουμε για μια σημαντική επιτυχία της ερευνητικής ομάδας της Καθηγήτριας του Τμήματος Βιολογίας, κ. Ευανθίας Παπαστεργιάδου. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε το άρθρο «Impact of nutrients and water level changes on submerged macrophytes along a temperature gradient: a Pan-European mesocosm experiment» στο επιστημονικό περιοδικό Global Change Biology.

Η εργασία αναφέρεται στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη δομή, τη λειτουργία και το μεταβολισμό των ρηχών λιμνών, η οποία διερευνήθηκε με ένα συγχρονισμένο πείραμα εγκατάστασης ‘’μεσόκοσμων’’, κατά μήκος μιας φυσικής γεωγραφικής διαβάθμισης της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τη μείωση της στάθμης του νερού και της διαθεσιμότητας του φωτός, μειώνουν τη βιομάζα των μακροφύτων και, κατά συνέπεια, την ικανότητά τους να λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα και να διατηρούν της κατάσταση ‘’διαύγειας’’ των υδάτων.

Στη συγγραφική ομάδα συμμετέχουν 16 ερευνητές από 10 χώρες και από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν η Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας, Ευανθία Παπαστεργιάδου και ο Κων/νος Στεφανίδης, Διδάκτορας του Τμήματος.

Συγχαίρουμε την Καθηγήτρια κ. Ευανθία Παπαστεργιάδου και την ερευνητική της ομάδα για αυτή τη σημαντική επιτυχία, μέσω της οποίας πιστοποιείται η ποιότητα και το υψηλό επίπεδο του ερευνητικού έργου που υλοποιείται στο Τμήμα Βιολογίας, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στο Πανεπιστήμιο, με ισχυρό αντίκτυπο στην προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών σε Διεθνές επίπεδο.