Για προμήθεια νοσοκομειακού υλικού


Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε υλοποίηση της απόφασης της Συγκλήτου του, διέθεσε ποσό 50.000€ ευρώ ως δωρεά για προμήθεια νοσοκομειακού υλικού προς το Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” και το Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.

Συγκεκριμένα, στις 28/07/2020, παραδόθηκαν 1.500 φόρμες υψηλής προστασίας και 100 οξύμετρα δακτύλου προς το Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.

Είχε προηγηθεί, στις 2/07/2020, η παράδοση 6.500 μασκών υψηλής προστασίας προσώπου FFP2 προς το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.

Η δωρεά έγινε σε αναγνώριση και στήριξη των ηρωικών προσπαθειών του προσωπικού των δύο νοσοκομείων, τα οποία αποτελούν βασικά κέντρα αναφοράς ενάντια στην πανδημία COVID‐19.