Στόχος ή δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα


Σύμφωνο συνεργασίας (Memorandum of Cooperation) υπεγράφη μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Πανεπιστημίου του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ (Rutgers University-New Brunswick) στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά / New Agriculture for a New Generation», που υλοποιεί το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϊ, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Στόχος του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά / New Agriculture for a New Generation» είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. 

Με δεδομένο ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και ότι ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας και έναν από τους τομείς που χρήζουν ενεργής στήριξης και προώθησης λόγω της σπουδαιότητάς του, το Σύμφωνο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στο ΑΠΘ και το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϊ, στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. 

Με το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό, τους ερευνητές και τους φοιτητές του, το ΑΠΘ αποτελεί λίκνο τεχνογνωσίας και έρευνας διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικής υποστήριξης μέσω ανάπτυξης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου καινοτομεί και πρωτοπορεί. Για τον λόγο αυτό η επιλογή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως εταίρου είναι στρατηγικής σημασίας για το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. 

Στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των Σχολών του ΑΠΘ για τη δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αγροδιατροφής και ανάπτυξης (φυτική και ζωική παραγωγή), κοινές δράσεις που αφορούν  την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, τη διοργάνωση σεμιναρίων και διασκέψεων, η υλοποίηση κοινών έργων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων διατροφής, και των παραγωγών καθώς και η δημιουργία προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης και η υλοποίηση θερινών σχολείων.