Απευθύνεται σε φοιτητές ή πρόσφατους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Toν 1ο διαγωνισμό καινοτομίας ανακοίνωσε η εταιρεία Kleemann. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές ή αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της τελευταίας τριετίας.

Στον πρώτο νικητή θα αποδοθεί χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ και στον δεύτερο χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Στόχος του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή νέων ανθρώπων με προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του σχεδιασμού και κατασκευής ανελκυστήρων. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και προωθούν την καινοτομία.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (έως 4 μέλη) και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2019, ενώ το αντικείμενο της συμμετοχής θα πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

– «Πράσινος» ανελκυστήρας

– Ασφάλεια και ποιότητα ανελκυστήρα

– Ανελκυστήρας του μέλλοντος

Η διαδικασία του διαγωνισμού χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την υποβολή συμμετοχών (έως 10 Νοεμβρίου), αξιολόγηση (11-30 Νοεμβρίου 2019) και επιλογή (1-8 Δεκεμβρίου 2019). Όλοι οι συμμετέχοντες, μετά τη λήξη της προθεσμίας της πρώτης φάσης θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σχετικά με την πρόκρισή τους ή μη στην δεύτερη φάση.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την ειδική εκδήλωση «1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας Kleemann Innovation in Elevation» και ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για τους αναλυτικούς όρους, αλλά και για τη ροή του διαγωνισμού στον ιστότοπο https://innovationinelevation.kleemannlifts.com