Η πρωτοβουλία «Make Our Planet Great Again» προσφέρει 4 νέα προγράμματα υποτροφιών.


Η πρωτοβουλία «Make Our Planet Great Again», η οποία ανακοινώθηκε στις 2 Ιουνίου 2017 από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, εισέρχεται σε 2η φάση: μετά από υποτροφίες μεγάλης διάρκειας για διεθνείς ερευνητές υψηλού επιπέδου, 4 νέα προγράμματα υποτροφιών, που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, προορίζονται σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Τα τρία κύρια ερευνητικά πεδία είναι:

οι επιστήμες του γήινου συστήματος,

οι επιστήμες της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας,

η ενεργειακή μετάβαση.

1. πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας: οι συμβάσεις διάρκειας 1-2 ετών θα ξεκινήσουν το 2018.

2. πρόγραμμα κινητικότητας ερευνητών σύντομης διάρκειας: από 14 ημέρες μέχρι 5 μήνες για υποψήφιους διδάκτορες ή ερευνητές στη Γαλλία, το 2018.

3. πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας ύψους 1060 €/μήνα για φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master 2 το νέο ακαδημαϊκό έτος του 2018.

4. πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για διδακτορικές θέσεις για διατριβές που θα ξεκινήσουν το 2018. Η υποβολή αιτήσεων από διεθνείς φοιτητές θα είναι διαθέσιμη από τις 4 Ιουνίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ.