Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο ξαφνικός αποκλεισμός ορισμένων φοιτητών από την δωρεάν σίτισ...
Ναταλία Πετρίτη
03.11.2021
Intro Image

Από μέρα σε μέρα η δημοσίευση της απόφασης με τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας βάσει των οποίω...
Ναταλία Πετρίτη
03.11.2021
Intro Image

Facebook, Twitter, Linkedln είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΚΠΑ όπου έχουν αναρτηθεί περισσό...
Ναταλία Πετρίτη
02.11.2021
Load more...