Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Σχετικά με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ναταλία Πετρίτη
18.02.2022
Intro Image

Η Δημιουργία Εθνικού Μητρώου που θα περιλαμβάνει τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού είναι μια διαδι...
Ναταλία Πετρίτη
18.02.2022
Intro Image

Οι ειδικότητες που ζητούνται στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πατρών και Πειραιώς
Ναταλία Πετρίτη
16.02.2022
Load more...