Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ξεκινάει η μαζική διάθεση της έκδοσης 22H2 και έτσι όσοι διαθέτουν συσκευές που την υποστηρίζουν θα...
Ναταλία Πετρίτη
31.01.2023
Intro Image

Ποιες αλλαγές ετοιμάζει το Netflix και πώς θα επηρεάσουν τους χρήστες που μοιράζονται λογαριασμούς.
Ναταλία Πετρίτη
27.01.2023
Intro Image

130 ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 70 διαφορετικά διαδραστικά δρώμενα, 5 εργαστ...
Ναταλία Πετρίτη
07.10.2022
Load more...