Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πολλοί γονείς και υποψήφιοι ψάχνουν ευκολότερους δρόμους για την εισαγωγή στις υψηλόβαθμες Ιατρικές....
Ναταλία Πετρίτη
16.03.2022
Intro Image

H Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών θα είναι μια μοναδική ευκαιρία φοιτητών από όλη την Ευρώπη να ακουστε...
Ναταλία Πετρίτη
15.03.2022
Intro Image

Τι αλλάζει στην εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ναταλία Πετρίτη
15.03.2022
Load more...