Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η προθεσμία που θα δοθεί αναμένεται και εφέτος να είναι 10ήμερη και να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτ...
Ναταλία Πετρίτη
03.10.2023
Intro Image

Και ισοτίμηση τίτλων των καλλιτεχνικών σχολών με ΤΕΙ
Ναταλία Πετρίτη
03.10.2023
Intro Image

Τι ισχύει για όσους φοιτούν ήδη στα ΑΕΙ και τι θα ισχύσει για τους νέους φοιτητές
Ναταλία Πετρίτη
02.10.2023
Load more...