Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Οι δηλώσεις για το χειμερινό εξάμηνο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου...
Ναταλία Πετρίτη
19.10.2023
Intro Image

Ερευνητική ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατακτά συνεχείς διακρίσεις σε διεθνή διαγωνισ...
Ναταλία Πετρίτη
17.10.2023
Intro Image

Ο οδηγός για τις μετεγγραφές με βάση τη σχετική εγκύκλιο
Ναταλία Πετρίτη
17.10.2023
Load more...