Υποτροφίες 3.000 ευρώ για σπουδές στην Ελβετία

Μπορούν να τις διεκδικήσουν μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί σπουδαστές.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Ελβετικά πανεπιστήμια και επίσημοι φορείς χορηγούν υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν και να κάνουν έρευνα στην Ελβετία.

Συγκεκριμένα, δίνονται υποτροφίες για:

Μεταπτυχιακά στις Καλές Τέχνες (1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα) 

Διδακτορικά σε όλους τους κλάδους (1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για 3 χρόνια) 

Μεταδιδακτορικά σε όλους τους κλάδους (3.500 ελβετικά φράγκα το μήνα για 12 μήνες) 

Έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικού ή σε απόφοιτους ιατρικής (1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για 12 μήνες).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 15/10/2018.

Διάβασε περισσότερες πληροφορίες εδώ.