Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ανακοίνωση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών για το άρθρο 296 του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ
Ναταλία Πετρίτη
11.07.2022
Intro Image

Στο Άρθρο 285 του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπου...
Ναταλία Πετρίτη
08.07.2022
Intro Image

Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας” (Α΄281) και του Π.Δ. 7/2017 “Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύ...
Ναταλία Πετρίτη
08.07.2022
Load more...