Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πού βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα των φοιτητικών εστιών;
Ναταλία Πετρίτη
10.10.2022
Intro Image

Την επικαιροποιημένη Χάρτα Αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων παρουσίασε στην 9η Διάσκεψη για το...
Ναταλία Πετρίτη
10.10.2022
Intro Image

Θα κατασκευαστούν επίσης 8.150 νέες κλίνες σε πέντε πανεπιστήμια της χώρας μέσω σύμπραξης δημοσίου κ...
Ναταλία Πετρίτη
07.10.2022
Load more...