Ποιοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν, καθώς και ποιές θα είναι οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνιστούν


Ποιοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν, καθώς και ποιές θα είναι οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνιστούν