Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Η ανακοίνωση της Συγκλήτου για την έναρξη μαθημάτων, τις αργίες, την εαρινή και την επαναληπτική εξε...
Κατερίνα Ανδρομιδά
16.02.2021
Intro Image

Με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων του Copernicus Sentinel
Κατερίνα Ανδρομιδά
16.02.2021
Intro Image

Στον «Εθνικό Διαγωνισμό Καλύτερης Διπλωματικής-Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Τ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
15.02.2021
Load more...