Ένα πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στη μαγεία!


Το Πανεπιστήμιο του Έξετερ στη Βρετανία παρουσίασε ένα αντισυμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2024.

Pixel

Συγκεκριμένα, το απρόσμενο αυτό πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «μαγεία και την απόκρυφη επιστήμη».

Το πρόγραμμα σπουδών είναι τόσο ποικίλο όσο και ενδιαφέρον. Υπόσχεται να εμβαθύνει στο πλούσιο ιστορικό μωσαϊκό που περιβάλλει τη μαγεία, εξερευνώντας παράλληλα τα περίπλοκα νήματα που συνδέουν τον αποκρυφισμό με διάφορους κλάδους, όπως η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, η αρχαιολογία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και η θρησκεία.

Η καθηγήτρια Emily Selove, η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό το ανορθόδοξο εκπαιδευτικό εγχείρημα, τονίζει την ευθυγράμμιση του προγράμματος με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Η ίδια δηλώνει: «Η πρόσφατη έξαρση του ενδιαφέροντος για τη μαγεία εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου βρίσκεται στην καρδιά των πιο επειγόντων ερωτημάτων της κοινωνίας μας». Αυτό το κύμα συνδέεται στενά με θέματα όπως οι εναλλακτικές επιστήμες, ο φεμινισμός, και άλλα πολλά, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών.

Επιπλέον, η καθηγήτρια Selove επιδιώκει να αμφισβητήσει τις συμβατικές αντιλήψεις σχετικά με τον ορθολογισμό και την επιστήμη που αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο του δυτικού κόσμου. Υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επανεξετάσουν τις παραδοχές που ιστορικά έφεραν τη Δύση αντιμέτωπη με τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά τη μαγεία και τις δεισιδαιμονίες.

Οι ενότητες του προγράμματος εκτείνονται από τους μυθικούς δράκους στη δυτική λογοτεχνία και τέχνη έως τον διαχρονικό μύθο του βασιλιά Αρθούρου. Περιλαμβάνουν επίσης πιο επιστημονικές αναζητήσεις όπως η παλαιογραφία και η ισλαμική σκέψη, μαζί με πρακτικούς τομείς όπως η αρχαιολογική θεωρία.

ΠΗΓΗ