Η καλλιτέχνις Lesya Guseva φαντάζεται μέσα από τους δικούς της πίνακες όλα όσα κάνουν οι πρωταγωνιστές κλασικών έργων τέχνης «έξω» από αυτούς


Τι κάνουν οι ήρωες εμβληματικών πινάκων όταν δεν τους βλέπει κανείς; Η καλλιτέχνις Lesya Guseva φαντάζεται μέσα από τους δικούς της πίνακες για το προσωπικό της project με τίτλο “Night at the Museum” όλα όσα κάνουν οι πρωταγωνιστές κλασικών έργων τέχνης «έξω» από αυτούς. Να μερικά παραδείγματα, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Bored Panda.

Pixel

“Girl With Peaches” του Valentin Serov

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Merchant’s Wife at Tea” του Boris Kustodiev

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Night at the Museum” 

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“The Bay of Naples” του Ivan Aivazovsky

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Bogatyrs” by Viktor Mikhaylovich Vasnetsov

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Night at the Museum”

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“The Son of Man” του Rene Magritte

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Night at the Museum”

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“The Last Supper” του Leonardo da Vinci

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Night at the Museum”

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Bathing the Red Horse” του Kuzma Sergeyevich Petrov-Vodkin

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“The Dance” του Henri Matisse

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)
 

“Night at the Museum”

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Self-Portrait With Bandaged Ear and Pipe” του Vincent van Gogh

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Lady With an Ermine” του Leonardo da Vinci

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Night at the Museum”

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Girl on a Ball” του Pablo Picasso

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Again Deuce” του Fedor Reshetnikov

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)

“Night at the Museum”

Artist Revealed What Characters Of Renowned Paintings Do At Night When No One Is Watching Them (8 Illustrations)