Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 41 ειδικότητες αιχμής
Ναταλία Πετρίτη
17.09.2021
Intro Image

Στις ομάδες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 32,3% από 35,8% τον Ιούλιο πέρυσι, ενώ σ...
Ναταλία Πετρίτη
15.09.2021
Intro Image

Σημαντικό εργαλείο θα αποτελέσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς μέρος των κονδυλίων θα χρηματοδοτήσο...
Ναταλία Πετρίτη
15.09.2021
Load more...