Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η υπουργός Παιδείας αρχίζει από σήμερα διεργασίες με Πρυτάνεις και τομεάρχες παιδείας των κοινοβουλε...
Ναταλία Πετρίτη
17.03.2022
Intro Image

Μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση ΕΔΙΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ναταλία Πετρίτη
17.03.2022
Intro Image

Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκ...
Ναταλία Πετρίτη
16.03.2022
Load more...