Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Προβληματισμοί της συνόδου των Κοσμητόρων των ΣΘΕ της χώρας, ως προς τα σημεία του νόμου που αφορούν...
Ναταλία Πετρίτη
09.01.2023
Intro Image

Προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες στην εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως για τα ΑΕΙ διαπιστώνουν οι Π...
Ναταλία Πετρίτη
05.01.2023
Intro Image

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η δυνατότητα έκδοσης και χορήγησης πτυχίων και εγγράφων φοιτητών μέσω gov.gr .
Ναταλία Πετρίτη
05.01.2023
Load more...