Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πρόκειται για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 30 ειδικότητες αιχμής
Ναταλία Πετρίτη
29.08.2023
Intro Image

«Το πανεπιστήμιο λειτούργησε σαν ασπίδα του νοσοκομείου»
Ναταλία Πετρίτη
28.08.2023
Intro Image

Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
Ναταλία Πετρίτη
28.08.2023
Load more...