Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Η Fieldscale κατασκευάζει εργαλεία για τη φάση της προσομοίωσης και απευθύνεται σε εταιρείες που παρ...
Παναγιώτης Λουκάς
09.07.2016
Intro Image

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να αλλάζει συνεχώς, κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει εδώ και δ...
Παναγιώτης Λουκάς
09.07.2016
Intro Image

Θέλουμε να πετύχουμε την σύζευξη της τεχνολογίας με την εκπαίδευση για κατοίκους απομακρυσμένων περι...
Παναγιώτης Λουκάς
09.07.2016
Load more...