Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το In The Loop, την πρώτη εφαρμογή για αυτό-οργανωμένες περιηγήσεις στη Θεσσαλονίκη.
Παναγιώτης Λουκάς
10.10.2017
Intro Image

Μας μιλάει για το CashLoop, που αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα νέο είδος κοινωνικού δικτύου στον ευρύ...
Παναγιώτης Λουκάς
22.09.2017
Intro Image

Μας μιλάει για το Get into Games, τον κύκλο εκδηλώσεων του Innovathens σχετικά με τα παιχνίδια.
Παναγιώτης Λουκάς
21.07.2017
Load more...