Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την Culture App, την ταξιδιωτική εφαρμογή Virtual and Augmented Reality για ξεναγούς...
Παναγιώτης Λουκάς
16.05.2022
Intro Image

Μας μιλάει για την εφαρμογή nup το audio-based social app που συνδέει φοιτητές από διαφορετικές σχολ...
Παναγιώτης Λουκάς
10.05.2022
Load more...