Επιθυμούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που «βλέπουν» οι πολίτες και οι φορείς τις παραλίες της Μεσογείου και να γίνουν ένα μέρος καθημερινής απόδρασης.


 

Το Youth Platform είναι πάντα κοντά σε όσους αποφασίζουν να ξεφύγουν από τα παραδοσιακά κανάλια και να πάνε το επάγγελμά τους λίγο παρακάτω όσον αφορά στις διαδικασίες και την επικοινωνία με το κοινό. Κύριος σκοπός του Costa Nostrum® (= η ακτή μας) είναι η εκπόνηση ενός διαχειριστικού σχεδίου, ενός προτύπου πιστοποίησης, στα πλαίσια του οποίου θα επιτυγχάνεται η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη της εκάστοτε παραλίας με απώτερο στόχο την περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά της παραλίας και την ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου. Για το Costa Nostrum μιλήσαμε με τον Βασίλη  Ζησιμόπουλο. Διαβάστε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.


 
Το ερέθισμα για την υλοποίηση της ιδέας μας, ήταν κάτι που συναντούσαμε όλοι κατά την επίσκεψη μας σε μία παραλία της Μεσογείου, τα ποικίλα προβλήματα στις υποδομές και στη διαχείριση τους. Για μας αποτελεί πρώτιστη ανάγκη η ύπαρξη καλύτερων – καθαρότερων παραλιών, ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε λίγες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης σε ένα χώρο που πρώτα από όλα θα σέβεται το περιβάλλον και στην συνέχεια τον λουόμενο. Παρόλο που η Μεσόγειος διακρίνεται για το φυσικό κάλλος των παραλιών της, δυστυχώς αυτές κάθε χρόνο «υποφέρουν» από ποικίλα αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας μας.


 
Aπευθύνεται σε όλους, σε δημοτικές αρχές και περιφέρειες αλλά κυρίως στον πολίτη - τουρίστα που θέλει να επισκεφθεί μια παραλία. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, π.χ ξενοδοχεία, εμπλέκονται με την ιδιότητα του διαχειριστή των παραλιών, έχοντας πλέον την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα σωστά δομημένο, ξεκάθαρο και καινοτόμο εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των παραλιών τους, κάτι που μέχρι σήμερα τουλάχιστον στον  Μεσογειακό χώρο δεν υπάρχει.
Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ποίκιλα και καλύπτουν και τις τρεις συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά όπως:
•    Καθαρότερες παραλίες.
•    Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
•    Καλύτερη διαχείριση αποβλήτων.
•    Προστασία και διατήρηση προστατευόμενων ειδών όπως η Καρέτα – Καρέτα.
•    Αύξηση εσόδων για τους διαχειριστές των παραλιών.
•    Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
•    Αύξηση προστιθέμενης αξίας της παραλίας.
•    Αύξηση άλλων μορφών τουρισμού όπως π.χ οικοτουρισμός.
•    Διαφήμιση και προώθηση τοπικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.
•    Σύνδεση του επισκέπτη της παραλίας με την ενδοχώρα και την πολιτιστική της ταυτότητα.
•    Καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους λουόμενους.
•    Αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών των παραλιών.
•    Διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας.
•    Αύξηση & εδραίωση του συναισθήματος ισονομίας αφού ειδικές κοινωνικές ομάδες – Αμεα, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αειφόρο παραλία.
•    Καλύτερος έλεγχος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της παραλιακής ζώνης.
•    Αύξηση της ασφάλειας στην παραλία από την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών για τους δυνητικούς κινδύνους στην παραλία.
Σε γενικές γραμμές το πρότυπο πιστοποίησης για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου Costa Nostrum® (=η ακτή μας), είναι ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των παραλιών της Μεσογείου, για την αειφόρο ανάπτυξή τους. Κύριος σκοπός του είναι η εκπόνηση ενός διαχειριστικού σχεδίου, ενός προτύπου πιστοποίησης στο πλαίσιο του οποίου επιτυγχάνεται η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη της εκάστοτε παραλίας, με στόχο την περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά της παραλίας και την ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, το πρότυπο πιστοποίησης Costa Nostrum®, θα είναι και μια διαδικτυακή τουριστική πύλη πληροφόρησης των επισκεπτών – τουριστών της Μεσογείου, αναφορικά με τις υποδομές, την κατηγοριοποίηση και τα χαρακτηριστικά της κάθε αειφόρου παραλίας Costa Nostrum® .

 
Το όραμα μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που «βλέπουν» οι πολίτες και οι φορείς τις παραλίες της Μεσογείου και να γίνουν ένα μέρος καθημερινής απόδρασης, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας αλλά και πυρήνας οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου των παράκτιων περιοχών.
Ο κύριος σκοπός της εταιρείας μας είναι, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας με κύριο άξονα και τους τρεις πυλώνες της αειφορίας (οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον) σε δήμους, περιφέρειες αλλά και σε ιδιώτες, συμβάλουμε καθοριστικά στην πλήρη αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης – παραλίας  μετατρέποντας την σε ένα πόλο καθημερινής έλξης για τον πολίτη.   
Τέλος έχουμε θέσει τρεις βασικούς στoχους:
    Να προστατέψουμε το ιδιαίτερα ευαίσθητο οικολογικό περιβάλλον εντός και περιμετρικά της παραλιακής ζώνης προωθώντας την περιβαλλοντική ενημέρωση και αυξάνοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών και των επισκεπτών της εκάστοτε παραλίας.
    Να γίνει η παράλια της Μεσογείου ένας πυρήνας αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ευρωστία του κοινωνικού συνόλου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου.
    Αύξηση και εδραίωση της  κοινωνική συνοχής, ισονομίας και ισοτιμίας αλλά και της ικανοποίησης των λουόμενων, αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός και περιμετρικά της παραλίας, διατήρηση και προώθηση της τοπικής κουλτούρας και των προϊόντων παραδοσιακού χαρακτήρα και τέλος μεγιστοποίηση του συναισθήματος της ασφάλειας εντός της παραλίας.

 
Ο τρόπος της δουλειάς μας δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ από το παρελθόν αφού η φιλοσοφία μας παραμένει η ίδια: να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στον κάθε μας πελάτη, ανεξαρτήτως αν είναι ο πρώτος ή ο νιοστός. Αυτοί την στιγμή η κύρια ομάδα αποτελείτε από 3 άτομα αλλά υπάρχουν και αρκετοί συνεργάτες ανά την Ελλάδα, που ο κάθε ένας τους έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο οπότε ο συντονισμός και η συνεργασία μας μέχρι στιγμής είναι άψογη.
 
Αν και σε σχέση με το παρελθόν κάποια πράγματα έχουν απλουστευτεί, δυστυχώς το τέρας της γραφειοκρατίας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό και θα χρειαστεί πολύς κόπος ακόμα ώστε να επαλειφθεί τελείως. Παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε, καθώς είμαστε μια αυτοχρηματοδοτούμενη νέα εταιρεία, ποτέ δεν σκεφτήκαμε να εγκαταλείψουμε την υλοποίηση της, διότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην ιδέα μας και κυρίως στα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η εφαρμογή του προτύπου στις παραλίες της Μεσογείου. 

Δυστυχώς αν και βρισκόμαστε στον 21 αιώνα και η καινοτομία έχει εδραιωθεί για τα καλά στην ζωή μας, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα κάποια πολύ ισχυρά στερεότυπα, κυρίως όταν απευθύνεσαι σε δήμους και περιφέρειες, και παρόλο που οι ίδιοι οι τοπικοί άρχοντες μιλάνε για καινοτομία συγχρόνως το καινοτόμο τους φοβίζει πάρα πολύ. Άρα ίσως η σημαντικότερη πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι, τελικά να πείσει τους δημόσιους παράγοντες ότι η καινοτομία μπορεί να επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα, από τα οποία θα επωφεληθεί και η ίδια η πολιτεία αλλά και η τοπική κοινωνία, αρκεί να την υποστηρίξουν και να μην φοβούνται το «καινούργιο».
 
Γυρνώντας πίσω το χρόνο ίσως να κάναμε κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά, όμως από αυτά τα «λάθη» μας έχουμε μάθει πολύ περισσότερο από τις επιτυχίες μας και με βάση την γνώση μας και την εμπειρία μας από το παρελθόν προσπαθούμε να πορευτούμε στο μέλλον, ξέροντας ότι και πάλι θα κάνουμε λάθη, αλλά και αυτά είναι μέρος της ωρίμανσης μας και της συνεχής εξέλιξης μας.
 
Όσο κοινότυπο και αν ακούγεται αυτό, ναι πιστεύουμε ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Από καθαρά ψυχολογικής άποψης μόνο όταν πραγματικά ζοριστείς τότε μόνο σπρώχνεις τον εαυτό σου στα όρια και ανακαλύπτεις ότι τελικά τα όρια σου είναι πολύ ποιο μεγάλα από ότι αρχικά πίστευες. Ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου που μέχρι πρότινος δεν τα ήξερες ότι τα έχεις. Η βασικότερη συμβουλή που θα θέλαμε να δώσουμε είναι να κοιτάζεις έξω από τα περιθώρια και κυρίως να ονειρεύεσαι και να τολμάς. Μόνο όταν τολμάς μπορείς να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα και κυρίως όταν σταματήσεις να ακολουθείς το κοπάδι.
 
 
http://www.costanostrum.org