To StartupGnosis είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή ανάλυσης και αξιολόγησης της πιθανότητας επιτυχίας νεοφυών επιχειρήσεων με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.


Το Youth Platform είναι πάντα κοντά σε όσους αποφασίζουν να ξεφύγουν από τα παραδοσιακά κανάλια και να πάνε το επάγγελμά τους λίγο παρακάτω όσον αφορά στις διαδικασίες και την επικοινωνία με το κοινό. To StartupGnosis είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή ανάλυσης και αξιολόγησης της πιθανότητας επιτυχίας νεοφυών επιχειρήσεων με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Για το StartupGnosis μιλήσαμε με τον Θέμο Καλαφάτη. Διαβάστε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.
 
Η απόφαση στο να δημιουργήσει ή να επενδύσει κάποιος σε ένα Startup ενέχει μεγάλο ρίσκο.  Αναρωτηθήκαμε λοιπόν εάν υπάρχουν κάποιες κοινές πρακτικές και συστατικά τα οποία οδηγούν σε πετυχημένα Startups.  Δεδομένης της εκρηκτικής ανόδου επενδύσεων σε Startups ($48 δις μόνο για το 2014) πιστέψαμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ανάγκη χρήσης επιστημονικών εργαλείων τα οποία θα αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις ώστε να μειώνεται το ρίσκο της απόφασης μιας επένδυσης. Έτσι λοιπόν, μας δόθηκε το ερέθισμα για την υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής  «StartupGnosis», η οποία  θα παρέχει ένα σύστημα βαθμολόγησης και αξιολόγησης της πιθανότητας επιτυχίας ενός Startup. Θα λαμβάνει υπ’οψη δεδομένα όπως για παράδειγμα την εργασιακή εμπειρία ιδρυτικών μελών και μή, δεξιότητες, τον αριθμό ανταγωνιστών, την χώρα έναρξης δραστηριότητας, τον τομέα δραστηριοποίησης κλπ. Εκτός των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν το κάθε συγκεκριμένο Startup θα λαμβάνονται υπ’όψη οι αντιδράσεις των χρηστών σε Τεχνολογικά θέματα όπως αυτές καταγράφονται από Likes, Re-Tweets κλπ. Επίσης θα αναλύονται οι τεχνολογικές τάσεις και θα παράγεται αυτόματα βαθμολόγηση της καινοτομίας του κάθε Startup όπως επίσης και βαθμολόγησή του μέσω CrowdSourcing. Για την ανάλυση και αξιοποίηση όλων των παραπάνω δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης (Machine Learning) και εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης κειμένου (Natural Language Processing , Information Extraction)

 Η υπηρεσία του “StartupGnosis” απευθύνεται σε κάθε μορφή επενδυτικών σχημάτων, όπως για παράδειγμα  Venture Capitals, Angel Investors, Accelerators και Incubators όπως επίσης σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Τράπεζες, Συμβούλους Επιχειρήσεων αλλά και σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν σημαντικά οφέλη απο την χρήση της υπηρεσίας StartupGnosis, όπως  η μείωση επενδυτικού ρίσκου, η Ανακάλυψη Βέλτιστων Πρακτικών που αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας αλλά και των τάσεων ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς. Επίσης, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει άμεσα τον βαθμό διαφοροποίησης της υπηρεσίας/προϊόντος που προσφέρει μια νεοφυής επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό και μέσω εννοιολογικών αναζητήσεων να βρίσκει πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες που αναζητεί. Η λειτουργία τoυ StartupGnosis θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον κλάδο των υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech), στην ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας καθώς και στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών.

gnosis1.jpg


Στόχος και όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εχέγγυο προϊόν το οποίο θα γίνει απαραίτητος σύμβουλος κάθε επενδυτικής επιλογής. Παράλληλα θα ανακαλύπτει τις βέλτιστες πρακτικές που αυξάνουν την πιθανότητα της επιτυχίας μιας Startup, γνώση που είναι πολύ σημαντική για όσους θα ήθελαν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

 

gnosis2.jpg


Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η ανεύρεση ανθρώπινου δυναμικού με κοινούς στόχους και όραμα. Επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες των στελεχών είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις του παγκόσμιου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Θεωρούμε εξίσου σημαντική πρόκληση, την ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής έτσι ώστε ενα προϊόν ή υπηρεσία να διαφοροποιηθεί έναντι του παγκόσμιου  ανταγωνισμού και να δίνει προστιθέμενη αξία σε όσους το χρησιμοποιούν.
 
Πιστεύουμε ότι η οικονομική κρίση δημιουργεί ευκαιρίες διότι μας ωθεί στο να σκεφτούμε τα επόμενα επιχειρηματικά μας βήματα. Μας κάνει να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα παράξουμε αξία και με ποιές ενέργειες αυτή θα κεφαλαιοποιηθεί. Η κρίση μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να δράσουμε άμεσα. Θα συμβουλεύαμε σε όποιον ξεκινάει τώρα την καριέρα του να ενημερώνεται διαρκώς για νέες τεχνολογίες και να παρακολουθεί τις τάσεις στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον τομέα του. Για παράδειγμα σε ότι αφορά το  Data Science η νέα τάση είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του Deep Learning. Αυτό σημαίνει οτι κάποιος που ασχολείται με Data Science θα πρέπει να επενδύσει χρόνο για να εξοικειωθεί με την συγκεκριμένη Τεχνολογία και να δει εάν και πώς αυτή θα μπορούσε να δώσει επιπρόσθετη αξία στην δουλειά του.