Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν δύο φορές στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ


Δημοσιεύθηκε η μεγάλη προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο οποίος και πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κάνουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από τις 2 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Ποιοι συμμετέχουν διπλά

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι επιτυχόντες θα μπουν σε βαθμολογικούς πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που θα εκδίδονται από δήμους, υπουργεία, περιφέρειες, οργανισμούς, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ.

Τυχεροί είναι, μάλιστα, όσοι διαθέτουν πτυχίο για τις 50 συγκεκριμένες ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να γράψουν για δύο ταυτόχρονα ειδικότητες, την ειδικότητα τους και την ειδικότητα του διοικητικού, όπως αναφέρει το proson.gr.

Όμως, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πτυχία μπορούν να διαλέξουν δύο ειδικότητες μόνο από την ίδια κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ. Μάλιστα, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για τους κλάδους ή τις ειδικότητες μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων ή η σώρευση στην αίτηση κλάδων/ειδικοτήτων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή: proson.gr