Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Πότε θα βγει η νέα προκήρυξη

Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να βγει η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 25.000 ανέργους

Κείμενο: Ναταλία Πετρίτη

Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ του ΟΑΕΔ που θα αφορά την προκήρυξη του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα απευθύνεται σε 25.000 ανέργους. Συγκεκριμένα, η προκήρυξη θα εκδοθεί μόλις ολοκληρωθεί η κατανομή των κενών θέσεων εργασίας από τους Δήμους όλης της χώρας.

Να σημειωθεί ότι αν ο ΟΑΕΔ προλάβει να εκδώσει την προκήρυξη έως το τέλος του μήνα, τότε οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου. Αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις και βγουν οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων, θα ακολουθήσουν οι ενστάσεις των υποψηφίων και στην συνέχεια θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης που θα αφορούν την οκτάμηνη απασχόληση 25.000 ανέργων.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα αφορά 25.000 ανέργους, που θα απασχοληθούν με 7 μήνες εργασίας και 1 μήνα κατάρτισης, ενώ η μηνιαία αμοιβή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 546 ευρώ.

Οι άνεργοι, αφού παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας ενός μήνα (έως 150 ώρες), θα τοποθετηθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, καθώς και σε υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι στην νέα προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ αναμένεται να είναι άνεργοι που εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα, άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πηγή: www.alfavita.gr