Σταθερή ή μειωμένη κερδοφορία για τις επιχειρήσεις

Έρευνα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Κείμενο: Λένα Αλεξανδράκη

Έρευνα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν 908 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες (κάθε μεγέθους και από τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας) έκανε το Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Απώτερος σκοπός ήταν να ερευνηθεί «η έλλειψη ρευστότητας αλλά και η δυσπιστία στην αγορά για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων».

Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:

* Το 65% δηλώνει ότι η κερδοφορία της επιχείρησής του μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερή την τελευταία πενταετία, ενώ μόνο 12% δήλωσε ραγδαία αύξηση των κερδών του.
* Μόλις το 17%, δηλαδή λιγότεροι από δύο στους δέκα, σκοπεύουν να ζητήσουν ρύθμιση των δανείων τους.
* Εξ αυτών, το 12% επιθυμεί λύση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ το 55% σε συνεργασία με τις τράπεζες.
* Μία στις δύο επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δανείου κάτω των 10.000 ευρώ.
* Όμως, μόνο δύο στις δέκα έχουν συνάψει δάνειο με επιτόκια χαμηλότερα του 4%.
* Τα υψηλά επιτόκια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη σύναψη νέων δανείων.
* Έξι στις δέκα εταιρείες (57%) δεν προτίθενται να ζητήσουν νέο δάνειο στο άμεσο μέλλον, με αποτέλεσμα τη μη τόνωση της ρευστότητάς τους, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων (77%).

Την έρευνα μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.