Το 85% των ελληνικών ερευνών προέρχεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Η Συνεργασία Πανεπιστημιακών ζητά από την Πολιτεία να επενδύσει στην έρευνα


Το υψηλό επίπεδο του έργου που επιτελούν καθηγητές των ελληνικών Πανεπιστημίων, επιβεβαιώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), όπως αναφέρει η Συνεργασία Πανεπιστημιακών σε ανακοίνωσή της. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στην ηλεκτρονική έκδοση του «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης από Ελληνικούς Φορείς 2006-2020: Βιβλιομετρική ανάλυσηδημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - Web of Science" που πρόσφατα δημοσιεύθηκε1 «…Την περίοδο 2006-2020, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς επιτυγχάνουν αξιοσημείωτες επιδόσεις όσον αφορά τον αριθμό, την ποιότητα και την πρωτοτυπία, λαμβάνοντας διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αναφορών σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, τα έτη 2019 και 2020 καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης καθώς και των αντίστοιχων αναφορών τους». 

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 85%) των δημοσιεύσεων προέρχονται από τα μέλη ΔΕΠ.

Η Συνεργασία Πανεπιστημιακών, επισημαίνει πως το σημαντικό έργο τους πραγματοποιείται κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Αυτές είναι η χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας, που υπολείπεται σημαντικά του Ευρωπαϊκού μέσου όρου και οι χαμηλές αποδοχές που είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Μάλιστα συμπληρώνει πως σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat2 και της ΕΘΑΑΕ3 για το 2020, η Ελλάδα παρουσιάζει μακράν τη χειρότερη αναλογία φοιτητών/διδασκόντων (47/1) στην Ευρώπη (ευρωπαϊκός μέσος όρος 13/1).

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στην ηλεκτρονική έκδοση του "Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης από Ελληνικούς Φορείς 2006-2020: Βιβλιομετρική ανάλυση δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - Web of Science" που πρόσφατα δημοσιεύθηκε1 «…Την περίοδο 2006-2020, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς επιτυγχάνουν αξιοσημείωτες επιδόσεις όσον αφορά τον αριθμό, την ποιότητα και την
πρωτοτυπία, λαμβάνοντας διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αναφορών σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, τα έτη 2019 και 2020 καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης καθώς και των αντίστοιχων αναφορών τους. …». Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 85%) των δημοσιεύσεων προέρχονται από τα μέλη ΔΕΠ.

Για ακόμη μια φορά τεκμηριώνεται το πολύ υψηλό επίπεδο του έργου που επιτελούν οι Καθηγητές των ελληνικών Πανεπιστημίων, παρ’ ότι η χρηματοδότηση της έρευνας στη χώρα μας υπολείπεται σημαντικά του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, παρ’ ότι οι αποδοχές τους είναι πάρα πολύ χαμηλές (από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη) και παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat2 και της ΕΘΑΑΕ3 για το 2020, η Ελλάδα παρουσιάζει μακράν τη χειρότερη αναλογία φοιτητών/διδασκόντων (47/1) στην Ευρώπη (ευρωπαϊκός μέσος όρος 13/1).

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ για άλλη μια φορά αναδεικνύει το θέμα και καλεί την ελληνική Πολιτεία 

 • Να επενδύσει στην έρευνα, χρηματοδοτώντας την πολύ υψηλού επιπέδου (όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία) ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη χώρα μας, με τα ανάλογα κονδύλια, τουλάχιστον στο 3% του ΑΕΠ όπως είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήταν μόλις στο 1.5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα το 20204)
 • Να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα αποκαθιστώντας τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου στα επίπεδα που αξιακά θα έπρεπε σύμφωνα με το έργο που επιτελούν για την ελληνική κοινωνία και τουλάχιστον στα επίπεδα που πολλές φορές έχει τοποθετήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας
 • Να αντιμετωπίσει άμεσα την υποστελέχωση των ελληνικών ΑΕΙ με την υπερκάλυψη του συνόλου των αποχωρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και την κάλυψη όλων των αναγκών σε λοιπό προσωπικό 
 • Να δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη στους Καθηγητές Πανεπιστημίου και να μη νομοθετεί ερήμην τους για την Ανώτατη Παιδεία και, κατά κανόνα, αντίθετα από τις προτάσεις τους 

Για τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών»

Η Εκτελεστική Γραμματεία

 1. Γιάννης Σεϊμένης, Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 2. Κώστας Καραμάνης, Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 3. Στέφανος Τριαρίδης, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δικτύου της ΠΟΣΔΕΠ
 4. Μαρία Γαζούλη, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 5. Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 6. Δημήτρης Δρόσος, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 7. Στάθης Ευσταθόπουλος, τ. Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 8. Μιχάλης Κατωτομιχελάκης, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, τ. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δικτύου της
 9. ΠΟΣΔΕΠ
 10. Γιάννης Μάγρας, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 11. Γεώργιος Πανταζής, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 12. Γιάννης Νηματούδης, τ. Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 13. Μανώλης Ρογδάκης, τ. Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ

ΠΗΓΗ