ΔΟΑΤΑΠ: Τα νέα παράβολα αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης και παροχής πληροφοριών

Καθορίστηκαν με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΤα νέα παράβολα για τις αιτήσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και για αιτήσεις παροχής πληροφοριών στον ΔΟΑΤΑΠ, καθορίστηκαν με ΚΥΑ των υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας ως εξής:

δοαταπ παραβολα


δοαταπ παραβολα

ΠΗΓΗ