31η Συνεδρίαση Συγκλήτου ακαδημαϊκού έτους (2020-2021)

Θέματα προς συζήτηση

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

deree-trafficdriver_blue_logo1

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Πρόσκληση Μελών της Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 10-6-2021 ώρα 9.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (327/24-9-2020 ΑΔΑ: ΨΧ2Υ46ΨΖ2Ν-ΛΚ5 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. Συνεδρίαση 31η ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 της 10ης Ιουνίου 2021 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Συντελεστής βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής.

2. Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Υ.Α 60243/Ζ1/27-5-2021)

3. Εισήγηση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για μετάταξη εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών. (διανέμεται)

4. Κανονισμός Λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής. (διανέμεται)

5. Κανονισμός ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο ΕΚΠΑ (αναμένεται προς διανομή)

6. Δημιουργία Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού. (διανέμεται)

7. Δημιουργία Κόμβου Αριστείας (HUB of Excellence) για τη μελέτη των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών (Refugee and Migration Studies). (αναμένεται προς διανομή)

8. Ορισμός επιστημονικά υπευθύνων -βάσει του άρθρου 16 παρ. 3 ν. 4771/1-2- 2021- σε Τμήματα και Εργαστήρια της ΑΕ Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. (διανέμεται εισήγηση της Ιατρικής Σχολής)

9. Προκήρυξη δύο υποτροφιών στο πλαίσιο του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος BA program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece (ΒΑΑG), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Καθορισμός των όρων.

10. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας εσωτερικών χώρων του ΕΚΠΑ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-8-2022.

11. Απονομή τιμητικής διάκρισης στους οικείους της εκλιπούσας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αρτεμισίας Πρέζα. (απόφαση Συνέλευσης Ιατρικής Σχολής)

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ:

12. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μαθηματικών, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

13. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Βιολογίας, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

14. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φαρμακευτικής, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

15. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

16. Εισήγηση του Τμήματος Φαρμακευτικής περί έγκρισης τροποποιημένου ενδεικτικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο της υπαγωγής του Τμήματος στις διατάξεις περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). (διανέμεται)

Δ . ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

17. Ίδρυση ΔΠΜΣ με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και κλιματική αλλαγή» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

18. ΊδρυσηΠΜΣ με τίτλο «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

19. Επανίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» και τη μετονομασία του σε «LLM in International and European Law» της Νομικής Σχολής.

20. Τροποποίηση του ΠΜΣ με τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» της Ιατρικής Σχολής.

21. Τροποποίηση του ΠΜΣ με τίτλο «Ψυχοδυναμική, Ψυχοθεραπεία σε ιατρικό πλαίσιο» και μετονομασία του σε «Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, κλινικές εφαρμογές και συγκριτικές προσεγγίσεις» της Ιατρικής Σχολής.

22. Τροποποίηση του ΔΠΜΣ «Παθήσεις ρινός, βάσης κρανίου και προσωπικής χώρας» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

23. Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ με τίτλο «Αστικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής.

24. Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο-Δημόσιες Πολιτικές» της Νομικής Σχολής.

25. Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ με τίτλο «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής.

26. Τροποποίηση κανονισμού και προϋπολογισμού του ΔΠΜΣ «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

27. Τροποποίηση του Κανονισμού και του προϋπολογισμού του ΠΜΣ με τίτλο «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. (διανέμονται)

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

28. Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής. (διανέμεται)

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

29. Τροποποίηση 5η του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (αναμένεται προς διανομή)

30. Τροποποίηση 6η του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (αναμένεται προς διανομή)

31. Έγκριση δαπάνης 1.200€ για κάλυψη κόστους συντήρησης και επισκευής δυο υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τη Μονάδα Προσβασιμότητας για φοιτητές με αναπηρία. 

32. Έγκριση δαπάνης 1.200€ για κάλυψη κόστους διοδίων που χρησιμοποιούνται από τη Μονάδα Προσβασιμότητας για φοιτητές με αναπηρία.

33. Απευθείας ανάθεση αντί 14.985,40€ στην εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΕΤΕ της προμήθειας και εγκατάστασης -πιστοποίησης 75 διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών για τις ανάγκες του ΚΛΕΙΔΙ. (διανέμεται)

34. Έγκριση σκοπιμότητας -άρθ. 47 του ν. 4589/19- της δαπάνης 229.236,32€ με ΦΠΑ για προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικών συστημάτων κλιματισμού στο Τζιβανοπούλειο και στις αίθουσες τοκετών του Αρεταιείου Νοσοκομείου. (διανέμεται)

35. Έγκριση σκοπιμότητας -άρθ. 47 του ν. 4589/19- της δαπάνης 62.000€ για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συγκροτήματος πεπιεσμένου αέρα για αναβάθμιση του παλαιού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. (διανέμεται)

36. Τροποποίηση σχετικής σύμβασης μεταξύ ΕΚΠΑ και εταιρείας AIR LIQUIDE HELLAS για την προμήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου, λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εν λόγω εταιρείας. (διανέμεται)

37. Έγκριση δαπάνης 1.000€ για κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με έξοδα- προμήθειες που παρακρατήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank.

38. Επιχορήγηση του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης για το οικονομικού έτους 2021. (αναμένεται προς διανομή)

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

39. Ορισμός 3μελούς Επιτροπής για χορήγηση βραβείου από τα έσοδα της δωρεάς Ray Ritten για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021.

40. Εισήγηση της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων για ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου της εταιρείας «ΒΛΑΝΤΗΣ Α-ΜΑΡΜΑΡΑΣ Φ. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΟΕ», η οποία μισθώνει τα συνενωμένα καταστήματα στο ακίνητο επί των οδών Ιπποκράτους 15 & Ακαδημίας, κληρονομίας Παπαδάκη. (διανέμεται)

41. Έγκριση δαπάνης 980,00€ για την παροχή υπηρεσιών σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης έτους 2020. Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ.

Η. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (αναμένονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

42. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου επισκευής των προσόψεων του διατηρητέου κτηρίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης με χρήση ικριωμάτων. Ανάδειξη του φορέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου. Συνέχιση διαγωνισμού (Α.Μ. 11139).

43. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου εκτέλεσης εργασιών στεγανοποίησης και μόνωσης κτηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατακύρωση στο φορέα «SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ». (Α.Μ. 11243).

44. Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου κατασκευής νέου κτηρίου Τμήματος Οδοντιατρικής, περιοχή Γουδή. Κατακύρωση στο φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.-PdL A.E. (Α.Μ. 3723).

45. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου της Πανεπιστημιούπολης, για δύο χρόνια. Απόρριψη προσφοράς του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.». Κατακύρωση στο φορέα «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» (Α.Μ. 11329). ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

46. Έγκριση μελέτης διενέργειας περιοδικών ελέγχων στους ανελκυστήρες του ΕΚΠΑ από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για την ανανέωση πιστοποιητικών. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στο φορέα «EPIRUS CERT Μ.Ε.Π.Ε.». (Α.Μ. 11358)

47. Έγκριση μελέτης εκπόνησης μελέτης πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικής μελέτης για το κτήριο της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης (Α.Μ. 11356).

48. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών. Εκτέλεση απαραίτητων ενεργειών για διεκδίκηση χρηματοδότησης από ΠΔΕ (Α.Μ. 11350).

49. Έγκρισημελέτηςεκτέλεσηςεπειγουσώνεργασιώνγια την άρση της επικινδυνότητας από πτώση σαθρών επιχρισμάτων και τμημάτων σκυροδέματος των εξωτερικών όψεων των κτηρίων Μικροβιολογίας (Κτ. 11) και Υγιεινής (Κτ. 12) της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Α.Μ. 11363).

50. Έγκριση μελέτης ανακατασκευής νεοκλασικών μοτίβων και παραστάσεων σε οροφές του νοτιοανατολικού περιστυλίου στο δεξιό αίθριο του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου, λόγω πτώσεων των οροφοκονιαμάτων. Απευθείας ανάθεση στο φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ» (Α.Μ. 11364). ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Π.Ε

51. Έγκριση παράτασης -έως 27-7-2021- της προθεσμίας περάτωσης παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης τμήματος πεζοδρομίου, αγωγού αντλιοστασίου λυμάτων και υγρομόνωσης για την άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου επί της οδού Γαμβέτα αρ. 3, εργολαβίας «ΗΡΩΝ. Α.Τ.Ε.» (Α.Μ. 11222).

52. Έγκριση 2ης παράτασης -έως 11-7-2021- της προθεσμίας περάτωσης του έργου «επείγουσας διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου νέας τριώροφης πτέρυγας Αιγινητείου Νοσοκομείου», εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.» (Α.Μ. 11284). Θ. ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

53. Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. για έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο - Η Αγία Τριάς Α.Ε.» (αναμένεται προς διανομή)

54. Εισήγηση της ΕΕΔ στην Σύγκλητο για την έγκριση του Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. (αναμένεται προς διανομή)

55. Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε περί τροποποίησης αποφάσεων Συγκλήτου: α) 1-4-21 με ΑΔΑ:6ΥΠΩ46ΨΖ2Ν-8ΥΦ και β) 7-4-21 με ΑΔΑ: 9ΘΑ446ΨΖ2Ν-ΨΨΠ. Μείωση χρηματοδότησης του έργου Ενίσχυση της έρευνας, εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, ταυτόχρονη αύξηση προϋπολογισμού του έργου Υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

56. Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τροποποίηση της από 2-10-2020 με ΑΔΑ: ΩΖΛ346ΨΖ2Ν-ΡΤΟ απόφασης Συγκλήτου μόνον ως προς την ημερομηνία λήξης του έργου «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού»

57. Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε για δημιουργία έργου με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες Εποπτείας Πανεπιστημιούπολης» προϋπολογισμού 6.000€. Επιστημονικός Υπεύθυνος Αρ. Παρμακέλης, Επόπτης της Πανεπιστημιούπολης. (αναμένεται προς διανομή)

58. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Σάμης, Υπουργείο Πολιτισμού και ΕΚΠΑ για το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης με βάση το ιδιόμορφο Γεωδυναμικό και Υδρομετεωρολογικό πλαίσιο Α’ Φάση». Επιστημονικός Υπεύθυνος Ευθ. Λέκκας. (διανέμεται)

59. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, Δήμου Ναυπλιέων, Υπουργείου Πολιτισμού και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου για το εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο με τίτλο: «Έρευνα και αντιμετώπιση κατολισθητικού κινδύνου με καινοτόμες μεθόδους στην περιοχή Μονοπάτι Αρβανιτιάς του Δήμου Ναυπλιέων». (διανέμεται) Ι. ΔΩΡΕΕΣ

60. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 5.625€ από την εταιρεία PARASKEYOPOULOS MEDICAL ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ προς την Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Ροδολάκης.

61. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 12.000€ από την εταιρεία ΝΙΚΟΤΙΑΝ ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED EE προς την Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ν. Βλάχος.

62. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 3.000€ από την εταιρεία ΝΙΚΟΤΙΑΝ ΤΖΩΡΤΖ προς την Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ν. Βλάχος.

63. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 15.000€ από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ προς την Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ν. Βλάχος.

64. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 15.750€ από την εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΔΑΣ ΑΕΒΕ προς την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονική Υπεύθυνη Β. Παπαευαγγέλου.

65. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 4.000€ από την εταιρεία ΡΙΣΑΛΚΟ ΑΕ προς το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Χατζηϊωάννου.

66. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 1.685€ από την εταιρεία A & L MEDICAL SUPPLIES SA προς το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Χατζηϊωάννου.

67. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 1.500€ από την ABBOT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ» για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου του ΔΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ. Μαστοράκος. (αποφάσεις οικείων Τμημάτων)

68. Αίτημα αποδοχής δωρεάς συλλογής Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του ομότιμου καθηγητή Σωτηρίου Τσιάνη προς το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Τμήματος Φιλολογίας. (διανέμεται)

69. Αίτημα αποδοχής δωρεάς εξοπλισμού (30 φωτιστικά) από τον ROTARY CLUB OF KORINTHOS προς το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας. (διανέμεται)

70. Αίτημα αποδοχής δωρεάς ορειχάλκινης προτομής του ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ εκ μέρους της κ. Αναστασίας Σαμαράς-Κρίσπη προς το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ. (διανέμεται)

Αθήνα, 8-6-2021

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος