Ποιές οι δραστηριότητές τους;


Δύο νέα ερευνητικά έργα έλαβε πρόσφατα η Ερευνητική Ομάδα «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών» (STEcon), του Εργαστηρίου Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη. Πρόκεται για τα έργα OntoChain και iFLEX, Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του ανταγωνιστικού προγράμματος Η2020.

Συγκεκριμένα, το έργο OntoChain (Trusted, Traceable and Transparent Ontological Knowledge on Blockchain), με ανάδοχο την εταιρεία European Dynamics Luxembourg, πρόκειται να αναπτύξει ένα οικονομικά βιώσιμο οικοσύστημα για την κατανεμημένη υποστήριξη ευφυών συμβολαίων και αξιόπιστων συναλλαγών μέσω της χρήσης τεχνολογιών blockchains, κρυπτονομισμάτων και μηχανισμών φήμης. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6 εκατ. €, ενώ o προϋπολογισμός του ΟΠΑ είναι 295.000 €.

Επίσης, το έργο iFLEX (Intelligent Assistants for Flexibility Management), με ανάδοχο το ερευνητικό κέντρο VTT της Φινλανδίας, στοχεύει στην διεύρυνση και τον εμπλουτισμό της συμμετοχής των καταναλωτών σε προγράμματα διαχείρισης ζήτησης (demand response) για ευφυή ενεργειακά πλέγματα π.χ. κατά την διάρκεια περιόδων αιχμής ζήτησης. Το έργο θα αναπτύξει λογισμικό που θα υποβοηθά τους καταναλωτές ώστε να καθορίζουν την ευελιξία τους ως προς την ζήτηση ενέργειας κατά τρόπο επωφελή για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πλέγμα. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5 εκατ. € ενώ o προϋπολογισμός του ΟΠΑ είναι 435.000 €.

Η ερευνητική ομάδα STEcon θα έχει, στο πλαίσιο και των δύο έργων, ηγετικό ρόλο, στην αποτίμηση κόστους-οφέλους των διαφόρων λύσεων που θα αναπτυχθούν, στη μελέτη των σχετικών επιχειρηματικών υποδειγμάτων, και στην ανάπτυξη τεχνολογικά υλοποιήσιμων μηχανισμών κινήτρων οι οποίοι θα καθιστούν τις λύσεις αυτές επικερδείς (win-win) για όλους τους εμπλεκομένους παίκτες. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας STEcon παρέχονται στο http://stecon.cs.aueb.gr/