Η ανακοίνωση του Πρύτανη


Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η εξεταστική περίοδος των προπτυχιακών μαθημάτων καλύπτει το διάστημα 18/1-12/2, 2021. Όλες οι Σχολές του ΕΜΠ, όπως σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, διαμορφώνουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξετάσεων (και των πτυχιακών) σε όλα τα προπτυχιακά μαθήματα και τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Τα προγράμματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Η εξέταση σε κάθε μάθημα θα καθοριστεί από τους διδάσκοντες σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που είχαν ισχύσει προηγουμένως και με μέριμνα για απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών. 

Σε κάθε Σχολή θα γίνουν όσες τροποποιήσεις του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου χρειάζονται, περιορισμένης έκτασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Ενδεικτικά:

1) Θα γίνει μικρή επιμήκυνση της διδακτικής περιόδου για την κάλυψη εκκρεμοτήτων κυρίως σε εξ αποστάσεως εργαστηριακές ασκήσεις και των όποιων καθυστερήσεων στην εκκίνηση του χειμερινού εξαμήνου.

2) Θα αυξηθεί κατά μία εβδομάδα η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου εξ αιτίας των αυξημένων χρονικών απαιτήσεων των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

3) Θα μετακινηθεί για μικρό διάστημα η εξέταση των διπλωματικών εργασιών για να ολοκληρωθούν όσες έχουν πειραματικό μέρος, σε συνδυασμό με ειδική πρόβλεψη για πρόσβαση και εντατική εργασία των επί διπλώματι φοιτητών στα εργαστήρια.

Οι Συγκλητικές Επιτροπές Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξετάσουν και θα εισηγηθούν διεξοδικά  επιμέρους ρυθμίσεις/τροποποιήσεις προκειμένου να εγκριθούν από τη Σύγκλητο, αν χρειαστεί.  

Τα μαθησιακά και λειτουργικά μειονεκτήματα που συνοδεύουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά και τα πλεονεκτήματα, οι δυνατότητες και οι προοπτικές της,  έχουν διαπιστωθεί μέσα από την εμπειρία του τελευταίου χρόνου, και αποτιμώνται πλέον ποσοτικά και ποιοτικά. Στα προβλήματα προστίθεται η σημαντική καθυστέρηση στη διάθεση βιβλίων και συγγραμμάτων αν και η υποκατάστασή τους  από το ψηφιακό υλικό της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-διδασκαλίας καλύπτει εν μέρει τις βασικές ανάγκες.

 Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες για εξεταστές και εξεταζόμενους και δοκιμάζουν την ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Με επίγνωση της  κατ’ οικονομία υποκατάστασης των δια ζώσης εκπαιδευτικών διαδικασιών, με ρεαλισμό, αποφασιστικότητα, αλληλοκατανόηση, συνεργασία και μεγάλη προσπάθεια, διδάσκοντες και φοιτητές θα αντιμετωπίσουμε τις αντιξοότητες. Η νέα πολύπλευρη εμπειρία που αποκτήσαμε, που είναι κοινή με της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας, αναδεικνύει προκλήσεις και θα αποδειχθεί πολύτιμη.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους για τη νέα χρονιά. Με τη βοήθεια του εμβολιασμού, της ατομικής ευθύνης και της συλλογικής ωριμότητας ας προσβλέπουμε με αισιοδοξία σε ανανεωμένη κανονικότητα.

Ο Πρύτανης Ανδρέας Γ. Μπουντουβής