Η ανακοίνωση της Συγκλήτου


Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αριθμ. 1099/08-12-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισε ότι καθόλη τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 24/12/2020 έως 06/01/2021 θα συνεχίσουν να λειτουργούν:

1. Οι Φοιτητικές Κατοικίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις πόλεις Ιωαννίνων, Άρτας και Ηγουμενίτσας,

2. Τα Φοιτητικά Εστιατόρια στις πόλεις Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας. Τα σχετικά προγράμματα σίτισης θα αναρτηθούν τις προσεχείς ημέρες. Για τις μετακινήσεις προς παραλαβή των πρωινών, γευμάτων και δείπνων, ισχύει η ίδια διαδικασία με τις μετακινήσεις για την προμήθεια αγαθών και τροφίμων.