Μπλόκο μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου σύμφωνα με υπουργική απόφαση


Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛ, αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

Δηλαδή, διακόπτονται οι πρακτικές ασκήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και δεν ξεκινά καμία νέα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει, εφόσον τα τμήματα με απόφαση των Συνελεύσεών τους αποδέχονται της εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση και οι φορείς υποδοχής (ΦΥΠΑ) δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε ποσοστό 100% και το βεβαιώνουν εγγράφως.

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε νέες διευκρινιστικές οδηγίες όσον αφορά τα ΑΕΙ και τους φοιτητές, ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης.