Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου


Δεδομένου ότι λόγω του Covid-19 η Περιφέρεια Ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο πολύ υψηλό επίπεδο, από σήμερα 30-10-2020 σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αναστέλλονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

▪ κάθε μορφής δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, επιμορφωτικά προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ, πρακτική άσκηση κλπ.)

▪ η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία

▪ η λειτουργία βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, νησίδων, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

▪ η πραγματοποίηση με φυσική παρουσία ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων εντός ΑΠΘ.

Καλούμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως να τηρούμε υποχρεωτικά τα συνιστώμενα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, με σεβασμό στους συνανθρώπους μας.

* Σύμφωνα με τους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (φεκ 4709/Β/23-10-2020) και «την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 απόφαση για τους Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (φεκ 4484/Β/11-10-20).