Μία σημαντική παγκόσμια διάκριση


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α) είναι γεγονός ότι αποτελεί πλέον μέλος του United Nations Academic Impact (UNAI) των Ηνωμένων Εθνών. Το UNAI είναι απόρροια της πρωτοβουλίας του τμήματος Outreach του Τμήματος Παγκόσμιας Επικοινωνίας των Ηνωμένων Εθνών, που ευθυγραμμίζει εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα με τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την παγκόσμια ευημερία την ενίσχυση της προόδου και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 1500 ιδρύματα από 147 χώρες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη για να προωθήσουν την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αειφόρο ανάπτυξη, πρώτιστες προτεραιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, το UNAI στοχεύει να υποστηρίξει την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εστιάζοντας στην αμοιβαία σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και αειφόρου ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας δυναμικής συνεργασίας για την προώθηση μιας νέας κουλτούρας που διέπεται από πνευματική κοινωνική ευθύνη. Βασικές αρχές, όπως η ελευθερία έκφρασης και λόγου, η απρόσκοπτη συμμετοχή στην εκπαίδευση και ο διάλογος με όλους αποτελούν τη βάση αυτής της συνεργασίας.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται όσον αφορά την προσήλωση και την προώθηση -μέσω μιας τουλάχιστον δράσης κατά έτος- στις ακόλουθες αρχές: τη δέσμευση στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους, τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη δυνατοτήτων στα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, την ειρήνη και την επίλυση συγκρούσεων, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την ευκαιρία για Ανώτατη Εκπαίδευση για κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, τη μη «εκμάθηση» της αδιαλλαξίας.

Τέλος, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη δυναμική που το διακρίνει θα αποτελέσει εφαλτήριο και για ακόμα πιο σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.