Δες ολόκληρη τη προκήρυξη


Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Δράση Όμιλος Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 με επιλέξιμη περίοδο έναρξης των μετακινήσεων από 01/03/2021 έως 31/08/2021 σε χώρες της Ευρώπης.

Η επιλέξιμη διάρκεια μετακίνησης με πλήρη χρηματοδότηση είναι από 2 έως 6 μήνες.

Η περίοδος υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους είναι από 19 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης (για τους φοιτητές του ΠΑΔΑ) και στα γραφεία ERASMUS (για τους φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα).

Η προκήρυξη