Δεν τα χάνεις...


Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)
    Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)’ καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.Το ΠΜΣ προσφέρει τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  • -Μάρκετινγκ,
  • -Χρηματοοικονομική και
  • -Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
  •  
  • Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing
    Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing» καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας.

Διατμηματικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.):

The Master in Technology & Innovation Management (MTIM) program builds upon the technical strengths of engineers and scientists by providing them with skills and knowledge to manage technology and innovation within their organizations. The MTIM program is suitable for those working in the public or private sector.

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά - Applied Mathematics, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,  Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσωτης παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδώνστα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών. Κύριος σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή του στην υλοποίηση των γενικότερων στόχων του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγκροτώντας ένα κέντρο ποιότητας και υποστηρίζοντας την εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού. Ιδιαίτερα σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η εκπαίδευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, σε θέματα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στις επιστήμες μηχανικών, με τρόπο που τους καθιστά ικανούς να συμμετέχουν τάχιστα και ενεργά σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες εν γένει. 

Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων λειτουργούν τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ.:

Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος