Στην 368η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο!


Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Webometrics (Έκδοση Ιουλίου 2020), το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 368η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο (399η τον Ιανουάριο του 2020 και 417η θέση τον Ιούλιο 2019) και την 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της παγκόσμιας κατάταξης Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 686.602 ετεροαναφορές.

Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς η ειδικότερη αυτή κατάταξη αποτυπώνει τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της απήχησης του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτές καταγράφονται μέσω της έγκυρης μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας Google Scholar.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν το διάστημα 5-18 Ιουλίου 2020. Η κατάταξη αυτή δημοσιεύεται και ανανεώνεται δύο φορές τον χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο. Στην ακολουθούμενη μεθοδολογία για τον Ιούλιο του 2020 ο αριθμός των ετεροαναφορών υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι (20) κορυφαίων προφίλ.

Τα πέντε πρώτα Ελληνικά Πανεπιστήμια που εμφανίζονται στην παγκόσμια κατάταξη είναι: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 86η θέση με 2.296.997 ετεροαναφορές, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 286η θέση με 933.695 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 368η θέση με 686.602 ετεροαναφορές, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη 382η θέση με 663.297 ετεροαναφορές, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη 413η θέση με 607.835 ετεροαναφορές.

Πίνακας 1: Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων στον πίνακα

“Top Universities by Google Scholar Citations” της Webometrics

unicit.jpg