Ο τρόπος εξέτασης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται


Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 έως είκοσι μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων, στο Π.Μ.Σ με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» (ΦΕΚ 1731 τ.Β΄/17-5-2018). Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

A. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

B. Λαογραφία και Ανθρωπολογία (8 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Στρατιωτικές Σχολές), Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων, ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 4 του ν. 3685/2008), με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «έξι» (6,00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή ταχυδρομικά (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1 ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 451 10 Ιωάννινα) από 1 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά σε σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει)

3. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνονται και πτυχία ξένης γλώσσας) και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

5. Φωτοτυπία ταυτότητας

6. Γραπτή ερευνητική πρόταση που να αποδεικνύει το ενδιαφέρον του υποψηφίου για ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. στην οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2020.

Για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση αναλόγως των υγειονομικών συνθηκών που θα επικρατούν και των ρυθμίσεων για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στην κατεύθυνση που θα δηλώσουν, καθώς και σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (σύμφωνα με την επιλογή τους). Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση.

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και μια (1) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες για το έντυπο της αίτησης και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.hist-arch.uoi.gr και περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον ιστότοπο http://pms.hist-arch.uoi.gr ή μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ.: 2651005161) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες