Παρασκευή  6-3-2020 & Σάββατο 7-3-2020


«Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκης 151, έναντι σταθμού ΗΣΑΠ Καλλιθέας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρασκευή  6 - 3 - 2020

14:00  – 14:30

Προσέλευση - Εγγραφές

14:30  – 15:00

Χαιρετισμοί - Έναρξη

1η  Συνεδρία

 

15:00 – 15:20

Πιστοποίηση προγραμμάτων από το διεθνές Ι.Ε.Τ.

 

Εισηγητής: Δρ Απόστολος Κοκκόσης

π. Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ΙΕΤ (The Institution of Engineering and Technology), μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

15:20 – 15:40

Επαγγελματική Επάρκεια, Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία, ο ρόλος του ΣΑΕΠ και του ΔΟΑΤΑΠ

 

Εισηγητής: Δρ Στυλιανός Αμαργιανάκης

Γενικός Διευθυντής Γαλλικού Κολεγίου IdEF

15:40 – 16:00  

Οι επιπτώσεις της ισοτίμησης πτυχίων των κολεγίων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Εισηγητής: Κων/νος Αδριανουπολίτης

Εκπαιδευτικός Ερευνητής, Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

16:00 – 16:20

Η επαγγελματική και ακαδημαϊκή ισοτίμηση πτυχίων κολεγίων με τα πανεπιστημιακά πτυχία – Η περίπτωση της παιδαγωγικής επάρκειας των εκπαιδευτικών

 

Εισηγητής:  Νίκος Παΐζης

Μαθηματικός – Ερευνητής, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ

16:20 – 16:40  

Ο ρόλος των Επιμελητηρίων και των Κοινωνικών Εταίρων στην απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων

 

Εισηγητής: Δρ Νικόλαος Ηλιάδης

Επίτιμος Σύμβουλος Π.Ι, τ. Ειδ. Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ, μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

16:40 – 17:00  

Συζήτηση

17:00 – 17:20

Διάλειμμα

2η  Συνεδρία

 

17:20 – 17:40

Η αναγκαιότητα λειτουργίας των Διετών προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι

 

Εισηγητής: Δρ Αντώνιος Μπόγρης

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΑ.Δ.Α.

17:40 – 18:00

Τα αποτελέσματα Διεθνών Ερευνών αντιστοιχίας τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εργασίας στην Ελλάδα

 

Εισηγήτρια: Αιμιλία Λυμπεράκη – Besson

Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΥΠAI.Θ, Εμπειρογνώμων management ανθρώπινου δυναμικού & Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ε.Κ.Δ.Δ.Α, Εμπειρογνώμων ErasmusPro Εμπειρογνώμων εκπαίδευσης ενηλίκων Ι.Κ.Υ, μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

18:00 – 18:20

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση – Κατάρτιση και η Μαθητεία στην Φινλανδία Εισηγήτρια: Jaana Oikarinen-Vasilopoulos

Special advisor, Embassy of  Finland Athens

18:20 – 18:40

Συζήτηση

Σάββατο 7 - 3 - 2020

 

09:30 – 10:00

Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 – 10:20

Το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECVET, τα επαγγελματικά περιγράμματα,  τα προγράμματα σπουδών και τα διδακτικά βιβλία καθορίζουν την ποιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Εισηγητής: Γεώργιος Παρίκος,

π. Τεχνολόγος εκπαιδευτικός, Διευθυντής εκδοτικού Ομίλου ΙΩΝ, μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

10:20 – 10:40

Σχεδίαση Προγραμμάτων Σπουδών για Μαθησιακά Αποτελέσματα και Επαγγελματική Επάρκεια Αποφοίτων ΑΕΙ

 

Εισηγητής: Παναγιώτης Μακρυγιάννης

Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Λ. Περάματος, ΠΕ 86, μέλος ΔΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

10:40 – 11:00

Οι προκλήσεις της Μαθητείας για το μέλλον των νέων

 

Εισηγήτρια: Όλγα Καφετζοπούλου

Προϊσταμένη τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ και μάθησης στο χώρο εργασίας

11:00 – 11:20

Η σημασία των προγραμμάτων Erasmus (Βασική Δράση ΚΑ1) στο Μεταλυκειακό  Έτος  ΕΠΑ.Λ. και στους αποφοίτους ΙΕΚ

 

Εισηγήτρια: Χαρά Κατελάνου

Διευθύντρια Οικονομικών Σιβιτανιδείου, μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

11:20 – 11:40

Το πρόγραμμα Erasmus Plus, δράση κινητικότητα εκπαιδευτικών

 

Εισηγητής: Χρήστος Κουτουλάκος

Διευθυντής 2ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου, μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

11:40 – 12:10

Συζήτηση - Συμπεράσματα

12:10

Τέλος Διημερίδας – Παράδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης

Μετά τη λήξη της Διημερίδας θα ακολουθήσουν:

-Περιήγηση στο Μουσείο της Σιβιτανιδείου Σχολής με αναφορά ιστορικών στοιχείων της

-Κοπή πίτας της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Σας περιμένουμε

Πηγή